Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka Merkezi

Girişimciler ile Sürdürülebilir Gelecek Sohbetleri

Girişimciler ile Sürdürülebilir Gelecek Sohbetleri serisinin ikincisi gerçekleşti

 

Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun (EYDK) etki odaklı girişimlerin sesini duyurmak ve yolculuklarını dinlemek için düzenlediği Girişimciler ile Sürdürülebilir Gelecek Sohbetleri serisinin ikincisi “Etki Değer Önerisi Oluşturma” başlığıyla, Etkiyap sponsorluğunda, Bahçeşehir Üniversitesi Future Campus’de gerçekleşti. Etkinlikte girişimcilik ekosistemindeki gelişmeler, etki ölçümü ve yönetimi, pozitif etki odaklı fonlar ve girişimcilikte SKA yaklaşımları konuları tartışıldı.

 

21 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da Bahçeşehir Üniversitesi Future Campus’de düzenlenen etkinliğe EYDK paydaşlarıyla birlikte alanında uzman kişiler, fon yöneticileri ve yenilikçi, çözüm odaklı birçok girişimci katılım gösterdi. Girişimcilerin etki potansiyellerini ön plana çıkarma ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) yaklaşımlarının geliştirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen etkinlikte; girişimcilik ekosistemindeki gelişmeler, etki ölçümü ve yönetimi, pozitif etki odaklı fonlar ve girişimcilikte SKA yaklaşımları temaları çerçevesinde paydaşların yeni iş birlikleri kurabildiği ve fikirlerini paylaşabildiği bir zemin yaratıldı. 

 

EYDK Strateji ve İdari Direktörü Hüseyin Yılmaz’ın kolaylaştırıcılığında gerçekleşen etkinlikte girişimciler, ürünlerinin etki yönlerini tartışırken aynı zamanda ekosistemin değerli aktörleriyle birebir tanışma fırsatı da buldular. Etkinlik, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura ve EYDK Genel Sekreteri Dr. Onur İlhan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.
Prof. Dr. Tunç Bozbura: Kendi jenerasyonunu bir önceki yüzyılda doğmuş, dijital göçmen olarak tanımlayan Bozbura, bir sonraki jenerasyonu teknoloji kullanan, bugün doğan jenerasyonu ise teknolojiyi tasarlayacak olanlar olarak ifade etti. Bu teknoloji tasarım sürecinde etki yatırımcılığı ve yönetiminin Birleşmiş Milletler Kalkınma hedefleri doğrultusunda önemine değinen Bozbura tüm tüm katılımcılara katılımları için teşekkür etti.
EYDK Genel Sekreteri Dr. Onur İlhan ise yaptığı konuşmada “Küresel sermayeyi harekete geçirebilmek için öncelikle ülkemizde etki girişimlerinin ortaya çıkmasını desteklememiz ve talep oluşturmamız gerekiyor” dedi.

 

SKA, etki yatırımcılığı, etki ölçümü ve yönetimi temalarına genel bir giriş yapılan ve EYDK Genel Sekreteri Dr. Onur İlhan’ın girişimcilerin sorularını cevaplandığı “Etki Yatırımına Genel Bakış” oturumunun ardından “Etki Ekosistemi Paydaş Diyalogları” oturumu gerçekleşti.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, Vestel Ventures İnovasyon ve Projeler Müdürü Lale Şahin ve Türkven Direktörü Hale Ozsoy’un yer aldığı oturumda, konuşmacılar etki ekosisteminde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yaptılar ve Türkiye’deki girişimci ekosistemi hakkında görüşlerini sundular.
TKYB Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, “İş stratejimizin merkezinde sorumlu bankacılık anlayışımız ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici rolümüz yer alıyor. İş yapış biçimimizin bir parçası olarak geçtiğimiz yıl Etki Yönetimi Çalışma Prensiplerini imzalayan Türkiye’den ilk kuruluş olduk” dedi.
Vestel Ventures İnovasyon ve Projeler Müdürü Lale Şahin, “Vestel Ventures olarak ülkemizin büyümesine katkı sağlarken ticari faydanın yanı sıra sosyal etkinin de öneminin bilinciyle ve bunun ekip işi olduğunun farkındalığıyla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkven Direktörü Hale Ozsoy ise “Girişim sermayesinin etki alanında yatırım yapılan sektörlere öncülük etme misyonu olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple etki metriklerini, yatırım fırsatlarını değerlendirme ve portföy izleme süreçlerimizin merkezine entegre ettik” şeklinde konuştu.

Girişimcilere etki fonu kavramı tanıtıldı

Oturumun ikinci yarısında Türkiye’de etki yatırımı kavramını ilk kez gündeme getiren şirketlerden olan ve etki odaklı fonları hayata geçirmeyi stratejik olarak benimseyen idacapital kurucu ortağı Cem Baytok ve Türkiye’nin ilk etki fonu olan Founder One’ın Yatırım Komitesi’nden Cem Leon Menase girişimcilere etki fonu kavramını tanıttı ve yatırım kararı süreçlerinde etkiyi nasıl değerlendirdiklerini de anlatıp, girişimcilerin sorularını yanıtladı.

Founder One Yatırım Komitesi Üyesi Cem Leon Menase, “İklim adaletsizliği, yenilenebilir enerji teknolojileri geliştirecek sosyal ve finansal sermayenin azlığından, tüketicinin sürdürülebilir ürünleri daha maliyetli almasına kadar birçok zorluğu kapsamaktadır. Benzer sorunlar sağlık, eğitim, tarım gibi alanlarda da yaşanıyor. Biz bu gibi zorlukların ülkemizde ve dünyada aşılması için etki yatırımlarını önemsiyoruz” dedi.
Idacapital Yönetici Ortağı Cem Baytok ise ”Bir girişimin yüzbinlerce kullanıcıya ulaşarak yüzlerce milyonlarca dolar değerinde bir işletme haline gelmesi, temel etki tezi ve kriterleri değişmediği sürece, o girişimin etki yatırımı olma özelliğini ortadan kaldırmaz. Aksine, yaratılan etkinin kitlelere ulaştırılması ile büyük bir çarpan etkisi yaratılır” ifadelerini kullandı.

Etki değerlendirmesi atölye çalışması gerçekleşti

Etkinliğin ikinci yarısında katılımcı girişimciler ekosistem paydaşlarına ürünlerini tanıttı. Tanıtımın ardından EYDK Strateji Geliştirme Uzmanı Naz Erciyas moderatörlüğünde, Etkiyap Sosyal Etki Uzman Yardımcısı Cemre Küçükkaya ve Etkiyap Sosyal Etki Asistanı Ali Can, girişimcilere SKA’lara giriş ve SKA Haritalama çerçevesiyle bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdiler. Akabinde gerçekleşen yuvarlak masa çalışmalarında katılımcı girişimciler uzmanların moderasyonunda ürünlerinin SKA ile ilişkisini ve gelişim alanlarını değerlendirip etki değer önerilerini oluşturdular. Değerlendirme esnasında girişimlerin etki potansiyellerini ön plana çıkarabilmesi ve SKA yaklaşımları konusunda kapasite gelişimi sağlanabilmesi için geliştirilmesi gereken kanallar da belirlendi.

Toplanan veriler bir rapora dönüşecek

Etkinliğin çeşitli oturumlarında toplanan veriler Türkiye’nin hızla gelişen girişimci ekosistemindeki potansiyel sorunların belirlenmesi, girişimcilerin yarattıkları pozitif etkiyi ön plana çıkarabilmeleri ve bir değer önerisiyle yollarına devam edebilmeleri için oluşan ihtiyaçların tespitinde kullanılacak. EYDK sekreteryası tarafından gerçekleşecek analizlerin ardından, veriler yol haritası niteliği taşıyacak bir rapor olarak kamuyla paylaşılacak.

Etki Yatırımı Danışma Kurulu hakkında

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), 34 lider kurumun bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Şu anda 40 değerli üye kuruma sahip olan EYDK, tüm paydaşları buluşturarak etki yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım modeli haline getirmeyi amaçlamaktadır. Küresel etki yatırımı ekosistemine Türkiye’nin süratle dahil olması ve bu alanda uluslararası iş birliklerine, modellere ve projelere imza atabilmesi temel hedefidir. EYDK, politika geliştirme ve uygulama süreçlerini desteklemek ve karşılıklı fayda sağlayan küresel, bölgesel ve yerel ortaklıklar kurmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

www.eydk.org

Bahçeşehir Üniversitesi hakkında

4 kıtada 11 ülkede, 9 üniversitesi, 4 dil okulu ve 2 k12 düzeyinde okulu bulunan BAU Global eğitim ağına dahil olan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), bu uluslararası ağ sayesinde öğrencilerine çeşitli anlaşmalar ve iş birlikleri aracılığıyla, dünyanın farklı ülkelerinde eğitim alma şansı tanımaya devam ediyor. BAU Global eğitim ağı içerisinde yer alan programlardan yararlanan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri, global bir eğitim ağı içinde farklı ülkelerdeki merkez ve kurumlardan da faydalanabiliyor. Dünyaya yayılmış yüksek öğretim kurumlarından oluşan BAU Global öğrencileri ve mezunları, dört kıtada birçok ülkeyi kapsayan bir akademik topluluk oluşturur: Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya. BAU Global üniversiteleri mimarlık, sanat, işletme, iletişim, tasarım, ekonomi, eğitim, mühendislik, sağlık bilimleri, bilişim teknolojileri, hukuk, tıp ve sosyal bilimler alanlarında iki yüze yakın lisans, yüksek lisans ve doktora programı sunmaktadır. BAU Global ağı içersindeki Bahçeşehir Üniversitesi de tüm dünyaya fayda sağlayan değerlere bağlı küresel vatandaşlar yetiştirir. Bu ağdaki kurumlar sadece kendi ülkelerindeki akreditasyon kuruluşları tarafından belirlenen standartları karşılamakla kalmaz, aynı zamanda sundukları disiplinlerde de üst sıralarda yer alırlar.

www.bau.edu.tr

 

Etkiyap hakkında

Etkiyap , etki yatırımı konusunda farkındalık oluşturmak ve ekosisteme katkıda bulunmak için eğitim, araştırma, projelendirme çalışmaları yapan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir platform olarak 2020 yılında Etki Yatırımı Derneği bünyesinde kurulmuştur. Etkiyap, bireyleri ve kurumları etki yatırımı konusunda bilinçlendirmek, etki yatırımlarının bir yatırım tercihi olmasını sağlamak; etki yatırımı uygulamaları ile ilgili eğitim, araştırma, ölçümleme, raporlama, yayın, proje ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek üzere yapılanmıştır.

https://www.etkiyap.org