Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka Merkezi

EDU Lab Sıkça Sorulan Sorular

EDU Lab, Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının 50 yılı aşan eğitim teknolojileri tecrübesini sistematik bir kurgu ile eğitim teknolojileri girişimlerine açan İlk Müşteri programıdır. EDU Lab, BAU grubunun girişimcilik kuluçka merkezi olan BAU Hub’ın bir parçasıdır. EDU Lab olarak bizler; seçkin, yenilikçi girişimler ve BAU’nun iştirakleri ve birimleri arasında işbirliğine olanak sağlıyoruz.

Standartlaştırılmış bir süreçte EDU Lab; startupların ürün, servis veya teknolojilerini BAU’nun kullanımlarına entegre edip onaylatarak girişimleri destekler. Ek olarak bizler, ekip uyumunu ve ürünü test etmek için startup’ın çözümü ile iş birliği yaparak BAU’nun ve BUEK’in iştiraklerini ve birimlerini destekleriz.

 

Konseptin başarılı bir ispatının ardından (Kavram kanıtı) bu girişimler, çeşitli ortaklık biçimleri ile sonuçlanır (Tedarikçi-Alıcı ilişkileri, JDA, Birleşme ve Satın almalar da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı değildir.).

 

EDU Lab, açıklanan bilgileri gizli tutan bağımsız bir üçüncü taraftır. Startuplar IP’lerini korurlar, BAU’yu müşteri olarak kazanırlar ve çözümlerini gerçek bir ortamda doğrularlar, BAU’daki ortakları ise yüksek potansiyelli teknolojinin erken sahiplenicileri olurlar.

EDU Lab, BAU Grubu’nun İlk Müşteri programıdır. Bu, çözüm henüz olgunlaşmadan EDU Lab’ın startup’ın bir müşterisi haline geldiği anlamına gelir. Bir startup ürününün, hizmetinin veya teknolojisinin ilk kullanıcısı haline geliriz. Bir İlk Müşteri olarak yatırım yapmıyoruz, yani hisse senedi veya öz kaynak istemiyoruz.

 

Bu ilişki sayesinde girişimler; tedarikçi statüsü, satın alma siparişi ve gelir elde ederler. Yine belirtmek isteriz ki, bizler yatırım yapmayız, bu nedenle lütfen yalnızca ortaklıklar konusunda bizimle iletişime geçin.

 

Ayrıca, BAU girişimcilik kuluçka merkezi olan BAU Hub ile yakın bir şekilde çalışmaktayız.

 

Hayır ama BAU olarak, farklı finansal ve teknik destekler sunuyoruz.

EDU Lab; hissedarınız değil, erken müşteriniz olmaktadır. Katıldıktan sonra BAU ve/veya BUEK girişiminizin ilk müşterisi olmaktadır. 

 

Pilot için ödeme almıyorsunuz. Ancak, ürünün geliştirilmesi noktasında BAU ve/veya BUEK olarak girişiminizin ihtiyaç duyduğu finansal ve teknik destekleri sağlamaktayız.  

BAU & BUEK’i müşteri olarak edinmiş olmanız, girişim sermayenizi ve değerinizi artırmanızı kolaylaştırmaktadır.  

 

EDU Lab’tan bağımsız olarak BAU ve/veya BUEK, girişiminize yatırım yapmayı teklif edebilmektedir. 

 • Açık Çağrı sürekli açık 
 • Odak Çağrı Yılda 1 ya da 2 kez 45 gün başvuru süresi 
 • Adım 1: Global Eğitim Teknolojilerinde İhtiyaç, Fırsat, Eğilim ve Startup Analizi (global startup veri tabanları, patent veri tabanları, yatırım alan girişimlerin tespiti, BUEK teknolog görüşleri ) 
 • Adım 2: Güncel Eğitim Teknolojileri Haritası (edutech landscape raporu) 
 • Adım 3: Çağrı Strateji Toplantısı (en az 10 kişi, kapalı, tam gün, proje ekibi, eğitim teknolojileri girişimlerinin kurucuları, eğitim teknolojileri ve girişimcilik dikeyinde çalışan yapıların yöneticileri, BUEK bünyesinde teknolog/eğitmen/yönetici/teknoloji kullanıcıları) 
 • Adım 4: Çağrı Kurguları (odak çağrı ve açık çağrı kurguları, amaçları, hedefleri) 
 • Değerlendirme: –  
 • 1. Aşama: Ön Değerlendirme ve Çözüm – Program Uyumu (Proje Ekibi) 
 • Eksik, yetersiz, girişim takımı bulunmayan, teknik yapılabilirliği olmayan başvuruların tespiti ve reddedilmesi 
 • Eğitim teknolojileri ile uyumsuz, bilinen teknolojilerle standard çözümler öneren başvuruların tespiti ve reddedilmesi 
 • 2. Aşama: Ticarileşme Durum Tespiti (Proje Ekibi) 
 • Programın beklentileri ile girişimin beklentileri arasında uyum  
 • Problem – önerilen çözüm uyumu  
 • Rekabet edebilirlik 
 • Ölçeklenebilirlik  
 • Pilot denemeye uygunluk 
 • Girişimin sürdürülebilirliği 
 • 3. Aşama: Ticarileşme Durum Tespiti (Teknolog Destekli) 
 • Önerilen çözüm/ürünün teknoloji geliştirme seviyesi 
 • Önerilen çözüm/ürünün global eğitim teknolojilerindeki konumu ve güncelliği 
 • Teknolojik altyapı, fonksiyon, mimari ve kalitesi 
 • Teknolojik ölçeklenebilirlik 
 • Girişim takımının yetkinlik ve yapabilirlik kapasitesi 
 • Teknik zayıflık ve riskler  
 • Fikri mülkiyet ve sahiplik durumu (gerekliyse) 
 • Müzakere: 
 • Adım 1: Gizlilik Anlaşmasının İmzalanması Girişim, BUEK ve diğer aktörler arasında gizlilik anlaşması imzalanması  
 • Adım 2: Birebir Görüşmeler Girişim - Proje ekibi ve BUEK bünyesindeki teknologlarve son kullanıcılar  
 • Adım 3: BUEK Desteği ile Gerçekleştirilecek Pilot Deneme Tasarımı Süre/ uygulama alanı / kapsam / metrik / karşılıklı sorumluluklarıkapsamı 
 •  Adım 4: Pilot Deneme Anlaşması Girişim, BUEK veya diğer pilot uygulama partneri arasında 
 • Pilot Deneme: 
 • Pilot Denemeye Özel Tasarlanmış 1-1 Destek 
 • Pilot deneme uygulamasında kolaylaştırıcı olma  
 • 15 günde bir 1-1 iş geliştirme mentorluğu (ölçeklenebilir ürün tasarımı amaçlı) 
 • BAU Eğitim Teknolojileri binasında ofis kullanım teknologlara hızlı erişim 
 • Ürün özelinde müşteri geri beslemesi (ihtiyaç odaklı ürün tasarımı amaçlı)  
 • Değerlendirme 
 • Adım 1: Teknik Değerlendirme Pilot uygulama sonuçlarının ve ürünün saha performansının ölçümlenmesi 
 • Adım 2: Ticari Değerlendirme Pilot uygulama sonuçlarının BUEK üst yönetimi tarafından değerlendirilmesi ve ürünün satın alım / işbirliği kararın (pozitif/negatif) alınması 
 • Adım 3: Program Sonrası Destekler Girişimin program kapsamında geliştirdiği ürünün satışına yönelik iş ağı oluşturma, teklif verme, müzakere etme vb. konularda 1-1 destek 
 • Hayır, kanıtlanmış bir başarı geçmişi ve finansman ihtiyacı olan girişimler için bir ilk müşteri programıyız. 

Hayır, kanıtlanmış bir başarı geçmişi ve finansman ihtiyacı olan girişimler için bir ilk müşteri programıyız. 

 • Alaka Düzeyi – BAU’un herhangi bir departmanındaki kritik sorunları çözen yenilikçi çözümler (ürünler, hizmetler veya teknoloji) arıyoruz. Genel olarak, BAU’nun yatırım stratejisini izleyerek eğitim teknolojileri alanındaki girişimlere destek olmak istiyoruz.
 • Yeni irtibat – Girişiminizin eğitim teknolojileri alanında BAU ve/veya BUEK departmanlarındaki herhangi bir soruna kanıtlanmış çözüm sunmamış olması gerekir./
 • Çözümünüzün daha önce BAU ve/veya BUEK departmanlarında kullanılmamış olması gerekir.
 • Ürün olgunluğu – Girişiminizin işlevsel bir prototip veya çalışan ürünle kanıtlanmış bir geçmişi olmalıdır. Prototipler bir BAU ve/veya BUEK departmanlarında test edilecek düzeyde olmalıdır.
 • Tam zamanlı takım – Startup’ınızın ana pozisyonlarında (CEO, CTO, CMO, vb.) tam zamanlı çalışanlar görev yapmalıdır.
 • Tüzel kişilik – Girişiminiz tüzel kişilik olmalıdır.
 • Ölçeklenebilir ürün tasarımı amaçlı,​15 günde bir 1-1 iş geliştirme mentorluğu verilir.
 • BAU Eğitim Teknolojileri binasında ofis kullanım teknologlara hızlı erişim​ sağlanır.
 • İhtiyaç odaklı ürün tasarımının yapılması ve ürün özelinde müşteri geri beslemesi sağlanır.

İş fikrinizin başarılı bir şekilde doğrulanmasından sonra BAU, girişiminizin uzun vadeli müşterisi olmayı hedeflemektedir.

 

Genellikle, bu aşamadaki iş fikirleri ticarileşmeden önce sahadan toplanan geri bildirim geliştirilmelidir. EDU Lab programı dahilinde ilk müşterisi olduğumuz girişimler hızlı bir şekilde deneyim kazanmakta, bizden aldıkları geri bildirimlerle kısa sürede ulusal ve uluslararası ölçekte ki müşterilerine ulaşabilmektedirler.

EDU Lab programı kapsamında girişim başvuruları iki farklı şekilde toplanabilmektedir.

 

 • Açık çağrılar: Her zaman harika girişimler aradığımız ve herhangi bir teslim tarihi olmayan başvurularımız.
 • Odak çağrılar: Yılda 1 ya da 2 kez açtığımız ve 45 gün başvuru süresi olan başvurularımızdır.

Lütfen başlangıç başvuru işleminizle ilgili sorularınız ve diğer detaylar için hub@bau.edu.tr adresine mail atın.